Lektion 2 - Tempo

Vad är tempo?

Melodier spelas olika snabbt. Snabbheten anges i BPM (Beats Per Minute) översatt till slag per minut.

En jämförelse; varje gång sekundvisaren på en analog klocka rör sig framåt klickar det till. Detta gör den sextio gånger per minut, alltså tickar klockan med 60 BPM.

En vanlig lugn melodi går i cirka 120 BPM, alltså dubbla hastigheten av en klocka. En danslåt runt ca 140-150 BPM.

När man spelar musik brukar man försöka hålla ett jämnt tempo, för att det annars skulle låta konstigt.

För att visa detta i skrift kan man använda en tidslinje som bilden nedan. På tidslinjen sätter man stora markeringar på hela taktslag och små mellan taktslagen (så kallade underdelningar). Pilarna under prickarna visar åt vilket håll man ska slå an på gitarren.

Tidslinje för markering av taktslag.

Ett band som spelar för en dansande publik behöver hålla ett jämnt tempo för att de dansande lätt ska kunna följa med.

Öva på att hålla tempot genom att spela till en metronom. Ta en ton eller ackord, slå heltoner, halvtoner och fjärdedelar.