Stränga nylonsträngad gitarr

Stränga elgitarr
1. De här verktygen använder jag när jag byter strängar på och städar gitarren. Absolut minimum är insexnyckeln, avbitaren och platta tången.

2. Jag lossar stränglåsen vid stallet och släpp strängarna genom att vrida medurs på stämskruvarna tills stallet helt bottnat och alla strängar är så lösa att de inte ger ton längre.

3. Sedan lossar jag strängblocken som håller strängarna i stallet och drar loss strängarna. De kan sitta lite tight ibland, så jag använder plattången om de kärvar, och släpper lite extra på strängblocken.

4. När strängarna är av passar jag på att städa greppbrädan och ytorna runt microfonerna. Gnugga mycket försiktigt med den grova änden av en lätt fuktad svamp på greppbrädan för att få bort hudavlagringar, fett och skräp. Man får snabbt bort skräpet och ytan blir helt ren. Efter detta kan man olja in med t.ex. linolja eller dylik träolja. På lackade ytor använder jag bara den mjuka delen av svampen för att undvika repor. Om jag haft svårt att få bort strängarna brukar jag också lyfta upp strängblocken och kolla att de är hela och jämna i ytan. Annars kan det vara god idé att byta dem, för ojämna ytor eller spruckna block kan göra att strängen sitter dåligt, lossnar eller ger dåligt ljud.

5. Jag strängar på uppifrån (tjockaste strängen först) och ned för att få så mycket spännkraft som möjligt i början. Gör man tvärt om får man skruva väldigt mycket på de ljusare strängarna vartefter stallet reser sig. På de lindade strängarna klipper jag bort den olindade ändsnutten (och sparar den för tillfället). Trä på strängen genom strängvalsen, under bommen och genom stränglåset (det är lite pilligt och det kan behövas lossa lite extra på låsblocken).

6. Lås fast strängen med strängblocket i stallet. Se till att strängen verkligen ligger centrerat i sitt spår och dra åt långsamt så att den inte glider iväg. Med liite slack på strängen vrider jag upp valsen ett halft varv, vänder tillbaka överflödig sträng och lägger den under första varvet, och fortsätter skruva. På detta sätt spänns strängen upp snabbt.

7. Så nästa sträng (A 5th). De yttersta strängarna är lätta att lägga under bommen, men för 5th - 2nd så ska de ligga mellan skruvtornen. Då brukar det bli lite pilligt att få in strängen genom stränglåset. Här kommer den sparade avklippta strängsnutten till nytta. Böj till en krok , som du håller under strängänden när du trär den under bommen. Lyft upp strängen till sätet på stränglåset och mata igenom.

8. När alla strängar är på plats börjar jag stämma upp dem (grovt). Stallet kommer hela tiden att ändra på sig, när strängarna ändrar spännkraft. Jag har dessutom bytt strängtyp här (tjocklek, märke etc.) och det påverkar balansen i stallet, så som på bild 8, där strängarna är för starka när de är hyfsat rätt stämda. Då måste jag justera fjädrarna under stallet.

9. Här finns några olika val att göra. Det finns (på min gitarr) fem platser för fjädrar, och de ska sitta jämnt fördelade oavsett antal. Om man bara behöver justera lite (som i den här instruktionen) räcker det med att skruva in fästet. Jag håller koll på hur långt jag drar skruvarna genom att kolla på plusspåren i skruven. Jag spänner in båda skruvarna lika långt och tills stallet har planat ut med gitarrkroppen. När jag spänner stallet behöver jag också släppa på stämskruvarna för att behålla rätt tonhöjd (ungefär).

10. Sådär, nu är stallet i plan med kroppen, och strängarna är grovstämda. Nu ser jag till att justeringsskruvarna på stallet har marginal åt båda håll, och stämmer gitarren. När allt är klart, strängarna inte slår sig längre så låser jag stränglåset vid sadeln. KLART!.