Lektionsinnehåll

Boka Grundkurs

Läsa, skriva och spela ackord

Läsa melodi och ackord-tabulatur

Tempo, takt och rytm

Fingerövningar, motorik och känsla

Handhavande med instrument

Mycket av det jag tar upp i grundkursen är sådant som man fortsätter öva på.

Boka Fortsättningskurs

Fortsättningskursen är allt ifrån nästan nybörjare till lite svårare övningar och låtar. Successivt växlas nya övningar in.

barréackord

Plock-teknik, anslagstekniker

Kvintcirkelns många användningsområden

Lyssna, ta ut låtar, hitta text/ackord,

Formanalys

Repertoar

Samspelsträning

Inspelningsträning, mikträning

Boka Avancerad Kurs

När du kommit så långt att du klarar det mesta av grunderna, så kan det vara roligt att förstå lite mer av teorin bakom. Det avancerade materialet är mer teoribaserat, men givetvis fortfarande med mycket spelövning.

Skalor och tonarter

Noter och harmonilära

Transkription

Treklanger, fyrklanger och mer ackordfärgningar

Steganalys

Övningsstöd